Strona główna Sprawdź terminy zajęć Poziomy zajęć

Poziomy zajęć

H0

3 lata

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 3 lat, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Celem jest oswojenie uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała na brzuchu i plecach oraz podstawy prawidłowej pracy nóg.

H1

4-5 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-5 lat, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Celem jest oswojenie uczestników ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie pracy nóg na brzuchu i plecach.

H2

5-6 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat, które ukończyły kurs H1 lub czują się swobodnie w wodzie pływając na brzuchu i plecach z makaronem lub z makaronem i deską. Celem jest doskonalenie pływania z deską oraz samodzielne pływanie na brzuchu i plecach.

H3

6,5-9 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Celem jest oswojenie uczestników ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie pracy nóg na brzuchu i plecach.

H3+

6,5-9 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-9 lat, które wcześniej uczestniczyły w kursie H2 lub H3 lub są samodzielne w wodzie i bez problemu poruszają się na środkowym torze ze sprzętem i bez. Celem jest nauka i doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym, a także nauka podstaw do stylu dowolnego.

H4

7-10 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat, które potrafią pływać stylem grzbietowym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy stylu dowolnego, samodzielnie skaczą do wody ze słupka i nurkują. Celem jest doskonalenie poprawnego pływania stylem dowolnym, a także nauka podstaw do stylu motylkowego.

H5

8-11 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 8-11 lat, które potrafią pływać stylem grzbietowym i dowolnym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy stylu motylkowego, samodzielnie skaczą na główkę z murka lub słupka, znają podstawy nawrotów (przewroty w przód) oraz pływają pod wodą. Celem jest doskonalenie poprawnego pływania stylem motylkowym, a także nauka i doskonalenie stylu klasycznego.

H6

9-12 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 9-12 lat, które potrafią pływać stylem grzbietowym, dowolnym i motylkowym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy lub potrafią pływać również stylem klasycznym, a także samodzielnie skaczą na główkę ze słupka, wykonują nawroty koziołkowe z odbiciem od ściany oraz pływają pod wodą na całej długości. Celem jest doskonalenie poprawnej koordynacji w stylu klasycznym, łączenie różnych styli (zmienny), a także nauka prawidłowych nawrotów do stylu zmiennego. Kontynuacją grupy po zakończonym kursie jest poziom M3 lub grupa PRO.

M1

10-14 lat

Zajęcia na poziomie podstawowym przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat, którzy rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, bądź są oswojeni z wodą, lecz nie pływają samodzielnie. Celem jest adaptacja uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym i dowolnym.

M2

12-15 lat

Zajęcia na poziomie średniozaawansowanym przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat, która jest oswojona ze środowiskiem wodnym, pływa stylem grzbietowym, zna podstawy stylu dowolnego i nie sprawia jej problemu pływanie na środkowym torze. Celem jest doskonalenie stylu dowolnego, a także nauka stylu motylkowego i klasycznego.

M3

13-16 lat

Zajęcia na poziomie zaawansowanym dla młodzieży w wieku 13-17 lat, która potrafi pływać stylem grzbietowym i dowolnym w pełnej koordynacji, posiada podstawy lub potrafi pływać również stylem motylkowym i klasycznym, a także samodzielnie skacze na główkę, wykonuje nawroty koziołkowe oraz pływa pod wodą na całej długości. Celem jest doskonalenie poprawnej koordynacji w stylu motylkowym i klasycznym, łączenie różnych stylów (zmienny), a także doskonalenie nawrotów koziołkowych z odbiciem od ściany i nauka prawidłowych nawrotów do stylu zmiennego. Kontynuacją grupy po zakończonym kursie jest grupa PRO.

Hasten PRO KIDS 1

7-9 lat

Poziom przeznaczony dla dzieci w wieku 7-9 lat, które potrafią pływać stylem grzbietowym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy stylu dowolnego. Samodzielnie skaczą do wody. Celem jest doskonalenie poprawnej koordynacji w stylu dowolnym, nauka podstaw do stylu motylkowego oraz doskonalenie poprawnej techniki. Treningi odbywają się na basenie 50m na środkowym torze.

Hasten PRO KIDS 2

9-12 lat

Poziom przeznaczony dla dzieci w wieku 9-12 lat, które potrafią pływać stylem grzbietowym, dowolnym i motylkowym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy lub potrafią pływać również stylem klasycznym, a także samodzielnie skaczą na główkę ze słupka, wykonują nawroty koziołkowe z odbiciem od ściany oraz pływają pod wodą na całej długości. Celem jest doskonalenie poprawnej koordynacji w stylu klasycznym, łączenie różnych styli (zmienny), a także nauka prawidłowych nawrotów do stylu zmiennego.

Hasten PRO KIDS 3

13-17 lat

Poziom przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-17 lat, która potrafi pływać wszystkimi stylami w pełnej koordynacji. Potrafią prawidłowo wykonać start ze słupka na komendę, wykonują nawroty koziołkowe z odbiciem od ściany, pływają pod wodą na całej długości oraz wykonują prawidłowe nawroty do stylu zmiennego. Celem jest doskonalenie techniki wszystkich stylów pływackich, nawrotów oraz skoków startowych.

Niemowlaki ( 3-12m)

3-12 miesięcy

3-12 miesięcy - zajęcia odbywają się w 5-tygodniowych cyklach na małych basenach o dostosowanej temperaturze wody i trwają po 30 minut. Poziomy są rozróżnione na podstawowy (dla nowych uczestników) oraz zaawansowany (dla kursantów, którzy brali udział w minimum jednym, pełnym cyklu zajęć).

Bobasy (1-2 lata)

1-2 lata

dzieci 1-2 lata - zajęcia odbywają się w 5-tygodniowych cyklach na małych basenach o dostosowanej temperaturze wody i trwają po 30 minut. Poziomy są rozróżnione na podstawowy (dla nowych uczestników) oraz zaawansowany (dla kursantów, którzy brali udział w minimum jednym, pełnym cyklu zajęć).

Maluszki ( 2-3 lata)

2-3 lata

dzieci 2-3 lata - zajęcia odbywają się w 5-tygodniowych cyklach na małych basenach o dostosowanej temperaturze wody i trwają po 30 minut. Poziomy są rozróżnione na podstawowy (dla nowych uczestników) oraz zaawansowany (dla kursantów, którzy brali udział w minimum jednym, pełnym cyklu zajęć).

H0

3 lata

zajęcia dla dzieci w wieku 3 lat, nieumiejących pływać

H1

4-5 lat

zajęcia dla dzieci od 4 r.ż. nieumiejących pływać

H2

5-6 lat

zajęcia dla dzieci potrafiących pływać samodzielnie z deską lub po ukończeniu kursu na poziomie H1

H3

6-8 lat

zajęcia dla dzieci od 6 r.ż. nieumiejących pływać

H3+

6-9 lat

zajęcia dla dzieci potrafiących pływać samodzielnie z deską lub bez oraz po ukończeniu kursu na poziomie H2 lub H3

PRO KIDS 1

PRO KIDS 2

PRO KIDS 3

H0

3 lata

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 3 lat, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Celem jest oswojenie uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała na brzuchu i plecach oraz podstawy prawidłowej pracy nóg.

H1

4-5 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-5 lat, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Celem jest oswojenie uczestników ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie pracy nóg na brzuchu i plecach.

H2

5-6 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat, które ukończyły kurs H1 lub czują się swobodnie w wodzie pływając na brzuchu i plecach z makaronem lub z makaronem i deską. Celem jest doskonalenie pływania z deską oraz samodzielne pływanie na brzuchu i plecach.

H3

6-9 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem. Celem jest oswojenie uczestników ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie pracy nóg na brzuchu i plecach.

H3+

6,5-9 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-9 lat, które wcześniej uczestniczyły w kursie H2 lub H3 lub są samodzielne w wodzie i bez problemu poruszają się na środkowym torze ze sprzętem i bez. Celem jest nauka i doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym, a także nauka podstaw do stylu dowolnego.

H4

7-10 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat, które potrafią pływać stylem grzbietowym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy stylu dowolnego, samodzielnie skaczą do wody ze słupka i nurkują. Celem jest doskonalenie poprawnego pływania stylem dowolnym, a także nauka podstaw do stylu motylkowego.

M1

10-14 lat

Zajęcia na poziomie podstawowym przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat, którzy rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, bądź są oswojeni z wodą, lecz nie pływają samodzielnie. Celem jest adaptacja uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym i dowolnym.

M2

12-16 lat

Zajęcia na poziomie średniozaawansowanym przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat, która jest oswojona ze środowiskiem wodnym, pływa stylem grzbietowym, zna podstawy stylu dowolnego i nie sprawia jej problemu pływanie na środkowym torze. Celem jest doskonalenie stylu dowolnego, a także nauka stylu motylkowego i klasycznego.

średniozaawansowany i zaawansowany

od 16 r.ż.

poziom dla osób, które potrafią pływać danym stylem - posiadają podstawy prawidłowej pracy nóg i ramion, a także potrafią poprawnie je skoordynować

Zajęcia indywidualne

Umów się na zajęcia inywidualne z prowadzącym

D1

od 17 lat

Zajęcia dla osób dorosłych, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, bądź są oswojone z wodą, lecz nie pływają samodzielnie. Celem jest oswojenie uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym i dowolnym.

D2

od 17 lat

Zajęcia dla osób dorosłych, które są oswojone ze środowiskiem wodnym, pływają stylem grzbietowym, znają podstawy stylu dowolnego i nie sprawia im problemu pływanie na środkowym torze. Celem jest doskonalenie stylu dowolnego, a także nauka stylu motylkowego i klasycznego.

D3

od 17 lat

Zajęcia dla osób dorosłych, które potrafią pływać stylem grzbietowym i dowolnym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy lub potrafią pływać również stylem motylkowym i klasycznym, a także samodzielnie skaczą na główkę, wykonują nawroty koziołkowe oraz pływają pod wodą na całej długości. Celem jest doskonalenie poprawnej koordynacji w stylu motylkowym i klasycznym, łączenie różnych styli (zmienny), a także doskonalenie nawrotów koziołkowych z odbiciem od ściany i nauka prawidłowych nawrotów do stylu zmiennego.

dla kobiet i mężczyzn

niezależnie od wieku

Hasten MASTERS

dorośli

Poziom przeznaczony dla dorosłych, którzy potrafią pływać stylem grzbietowym i dowolnym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy lub potrafią pływać stylem klasycznym albo motylkowym, a także samodzielnie skaczą na główkę ze słupka, wykonują nawroty koziołkowe z odbiciem od ściany oraz pływają pod wodą. Celem jest doskonalenie poprawnej techniki i koordynacji we wszystkich stylach, łączenie ich, a także nauka prawidłowych nawrotów do stylu zmiennego.

poziom podstawowy

Zajęcia dla osób dorosłych, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, bądź są oswojone z wodą, lecz nie pływają samodzielnie. Celem jest oswojenie uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym i dowolnym.

poziom średniozaawansowany

Zajęcia dla osób dorosłych, które są oswojone ze środowiskiem wodnym, pływają stylem grzbietowym, znają podstawy stylu dowolnego i nie sprawia im problemu pływanie na środkowym torze. Celem jest doskonalenie stylu dowolnego, a także nauka stylu motylkowego i klasycznego.

poziom zaawansowany

Zajęcia dla osób dorosłych, które potrafią pływać stylem grzbietowym i dowolnym w pełnej koordynacji, posiadają podstawy lub potrafią pływać również stylem motylkowym i klasycznym, a także samodzielnie skaczą na główkę, wykonują nawroty koziołkowe oraz pływają pod wodą na całej długości. Celem jest doskonalenie poprawnej koordynacji w stylu motylkowym i klasycznym, łączenie różnych styli (zmienny), a także doskonalenie nawrotów koziołkowych z odbiciem od ściany i nauka prawidłowych nawrotów do stylu zmiennego.

MASTERS

PRO/MASTERS

Pływanie OPEN WATER

D1

dorośli

Zajęcia dla osób dorosłych, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, bądź są oswojone z wodą, lecz nie pływają samodzielnie. Celem jest oswojenie uczestników zajęć ze środowiskiem wodnym, praca nad poprawną pozycją ciała oraz doskonalenie poprawnego pływania stylem grzbietowym i dowolnym.

D2

dorośli

Zajęcia dla osób dorosłych, które są oswojone ze środowiskiem wodnym, pływają stylem grzbietowym, znają podstawy stylu dowolnego i nie sprawia im problemu pływanie na środkowym torze. Celem jest doskonalenie stylu dowolnego, a także nauka stylu motylkowego i klasycznego.

średniozaawansowany i zaawansowany

od 16 r.ż.

poziom dla osób, które potrafią pływać danym stylem - posiadają podstawy prawidłowej pracy nóg i ramion, a także potrafią poprawnie je skoordynować